Yerçekiminin Konforunu Hisset !
İş Ahlakı

 

SAHRA ayakkabının iş ahlakı politikası hem insanı hem de doğayı korumak üzere kuruludur. Şirket olarak altı ana standartı şiar edinmenin yanısıra çözüm ortaklarımızın da hukuka, yönetmeliklere, yönetim kararlarına ve gereksinimlere yüksek ölçüde uymasını ve saygı göstermesini bekleriz.

Cebri Çalıştırma: SAHRA ve çözüm ortaklarımızın senet karşılığı, mahkum ve  diğer zorlama yolu ile elde edilen herhangi bir işgücünden ne fayda sağlamayı ne de kullanımını uygun görmemektedir.

Çocuk İşgücü: SAHRA ve çözüm ortaklarımızın minimum çalışma yaşı olan 14 ten küçük yaştaki iş gücünden fayda sağlamamaktadır. İş ortaklarımızın ve bayilerimizin okul yaşı 18 ve küçük olan çocukların okuma (öğrenim) kanunlarına engel teşkil edecek şekilde çalıştırılmasınıda uygun görmemektedir.

Ayrımcılık: SAHRA ve çözüm ortaklarımızın kesinlikle herhangi bir ayrımcılığa (yaş, renk, ırk, cinsiyet, inanç, dini, özürlülük hali, sosyal durum gibi) tolerans göstermemektedir. Terfi ve eğitim çalışanın görüşlerine ve değişmez hallerine göre değil becerisine ve çalışma azimine göre değerlendirilmektedir.

Çevre: SAHRA ve çözüm ortaklarımızın çevre ile ilgili kanunlara, gerekliliklere ve standartlara; su-yiyecek israfı, teklikeli maddelerin tasarrufu ve kimyasalların kullanımının yanında üretim alanındaki hava kalitesi ve emisyonunun doğaya yayılımına dikkat ederek ve bununla ilişkili kanunlara eksiksiz özen göstermektedir. Bunun yanında SAHRA iş ortaklarına israfı minimuma, geri dönüşümü maksimuma ve çevre bilincini artırmayı önerir. 

Sağlık & Güvenlik: SAHRA ve çözüm ortaklarımızın çalışanlarına iş ortamında iş güvenlikli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmasına uymaktadır ve tavsiye etmektedir. Tün iş ortaklarımız herhangi bir tehlikeli ve patlayıcı-yanıcı maddelerin yapıştırıcı, boya ve diğer kimyasallar gibi kullanımına uygun kanun gereği yangın çıkışı, yangın tüpü, yanıcı ve tehlike levhaları mutlaka kullanmalıdırlar.


latex clothing uk| latex dresses|